Velkommen til nytt barnehageår 2019-2020

Nå er vi klare for et nytt barnehageår, og gleder oss til å ta fatt på det!

Hovedtema for året er lek og vennskap, og vi vil fortsette å bruke trygghetssirkel som metode å jobbe etter i alt fra tilvenning til foreldresamtaler.
Årsplanen vår sier mer detaljert om det meste vi jobber med gjennom året. Den finner dere også på denne hjemmesiden.

Godt Nytt barnehageår!

Hilsen personalet i Løkke