Barnehagens årsplan 19/20

Her er vår årsplan. Den bygger på fjorårets utgave. Enkelte sider er forbedret mens andre er byttet ut.

Årsplanen er vårt viktigste arbeidsredskap og bygger på rammeplanen for barnehagen.
Den er blitt til i samarbeid mellom ansatte og ledergruppa, samt at foreldre har kommet med innspill. Planen er godkjent av barnehagens Samarbeidsutvalg.

Du kan lese den her:

Årsplan 19 20

Håper du liker den :)