Barnehagens Koronainformasjon

Her er diverse informasjon ifht Koronasituasjonen og hvordan vi i Løkke løser dette.

Barnehagen er nå delt inn i 9 ulike kohorter - grupper.
Hver ansatt har ansvar for sin kohort, og det samarbeides mellom 2 og 2.
Vi prøver å ha faste samarbeidskohorter, men siden vi er 9 grupper vil det måtte bli lokale tilpasninger. Vi vil likevel ikke overstige antall barn som ville vært på 2 storbarns kohorter (12)
De aller yngste har fast base inne på Marihøna (barn født i 2019).

Dere har nå fått deres egen gruppe på tavlepost, og målet er at dere skal få en liten rapport jevnlig på hva deres barn har gjort i sin kohort. 

Kohortene som har base i skogen kommer ferdig kledd om morgenen til å være ute en hel dag.
Om sekkene blir for store/tunge/fulle kan Vigdis være behjelpelig med å frakte det til basen. Prøv å pakke smart, og kanskje må dere ha en litt større sekk enn dere har pleid. Det finnes flere sekker som er gode å ha på ryggen, men som ikke er så dyre å få tak i. Vi har nå fått en leirplass på begge skogsbasene, slik at det er mulig å både varme seg og søke ly inne om behov.

Ta kontakt dersom dere lurer på noe!!

Her er diverse informasjon samlet på ett sted ifht Korona og gjennommføring:

Ny utgave 19.04 med noen små endringer, som at leker hjemmefra ikke er tilltatt, og en presisjon ifht barn med pollenallergi. informasjonsfolder om åpen barnehage med koronarestriksjoner

Veilederen fra regjeringen ligger her versjon 3 fra 29.05.20: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/