Satsningsområde

Vi har leken som hovedfokus, og mottoet vårt for dette barnehageåret er: "Lek er næring til all læring."