Årsmøte i Løkke Barnehage

Tirsdag 13. mars var det årsmøte i barnehagen. 31 av 38 barn var representert. Vi gikk gjennom årsberetning, regnskap og budsjett, samt redegjorde for andre prosesser styret har vært delaktige i gjennom 2017. Referat sendes senere.

Valg ble gjennomført, og nytt styre fra høsten 2018 består av:

Linda Hagen Aasen, leder
Elin Anett Hagen, nestleder/ sekretær
Marthe Kristin Molteberg, økonomiansvarlig
Anders Pedersen ute & inne ansvarlig