PLANDAGER 2019-2020

Vi har 5 plandager i året. Disse dagene jobber vi med å oppdatere oss faglig. En dag er sammen med hele kommunen. Barnehagen holder stengt disse dagene. 15. og 16. august 15.November 2. januar 22. mai

Plandagene fylles med faglig innhold og fokus på personlig utvikling som igjen skal komme barna til gode.

Dette året hadde vi august plandagene i Krakow med fokus på tilhørighet og fellesskap for de voksne, og med temaet handlingsplan mot mobbing på agendaen. Det var en flott tur der vi ble enda bedre kjent og knyttet sterkere bånd både innad på de ulike avdelignene og på tvers av huset. Dette er noe barna vil nyte godt av videre.

På plandagen i november skal vi ha felles kursdag med hele Sarpsborg kommune.

Resterende plandager skal vi ha i barnehagen.