Koronainformasjon

Her ligger litt forskjellig informasjon ifht korona. Siden oppdateres med de nyeste utgavene etter hvert som det skjer endringer.

Det er stadig ny informasjon om korona. Følg FHI sine sider for oppdatert informasjon :)

Barnehagen har laget beredskapsplaner for trafikklysmodellen.

* Ved grønt lys er driften som normalt.

* Ved gult lys er hver avdeling en kohort med lite samarbeid mellom kohortene. Vi har delt uteplassen inn i ulike områder.

* I grove trekk er rødt lys med mange små kohorter og fordeling av grupper på både huset og i skogen, slik det var i april 20. Uteplassen er oppdelt, og dere foreldre kan ikke følge inn.

 

Her er diverse informasjon samlet på ett sted ifht Korona og gjennommføring:

Ny utgave 19.04 med noen små endringer, som at leker hjemmefra ikke er tilltatt, og en presisjon ifht barn med pollenallergi. informasjonsfolder om åpen barnehage med koronarestriksjoner

Veilederen fra regjeringen ligger her - utgave 4 fra september 20oppdatern smitteveileder september 20