Planleggingsdager

Her er Bente på sølekjøkkenet vi lagde på plandagen september 2018.

Vi har 5 planleggingsdager i året.

Disse har vi for å kunne planlegge og tilrettelegge for at barna skal ha en så god hverdag som mulig.
De dagene vi kan lære noe sammen, er helt uvurderlig for oss som personal.
Vi oppdaterer oss faglig sammen med andre barnehager, eller jobber på huset med våre egne prosjekter.

Dette barnehageåret er det plandager 15+16/8, 15/11, 2/1 og 22/5