Barnehagens Koronainformasjon

Her er diverse informasjon ifht Koronasituasjonen og hvordan vi i Løkke løser dette.

Det er stadig ny informasjon om korona. Følg FHI sine sider for oppdatert informasjon :)

Barnehagen har laget beredskapsplaner for trafikklysmodellen.

* Ved grønt lys er driften som normalt.

* Ved gult lys er hver avdeling en kohort med lite samarbeid mellom kohortene. Vi har delt uteplassen inn i ulike områder.

* I grove trekk er rødt lys med mange små kohorter og fordeling av grupper på både huset og i skogen, slik det var i april 20. Uteplassen er oppdelt, og dere foreldre kan ikke følge inn.

 

Veilederen fra regjeringen ligger her - utgave 5 fra 28. september 20smittevernveileder-barnehage-28092020