Barne og ungdomsarbeidere

Vi er stolte over å ha en høy andel barne og ungdomsarbeidere blant våre ansatte.

Det siste året har 4 av våre ansatte tatt videreutdanning som barne og ungdomsarbeidere. Det betyr at vi nå er 5 stk som kan ikle seg denne tittelen (en av dem har permisjon). Alle har hatt gode og solide fagprøver, og barnehagen har fått god feedback sammen med kandidatene som har tatt fagprøve. Spesielt har vi som barnehage fått tilbakemelding på god kommunikasjon oss ansatte imellom, og at de ser at vi jobber med trygghetssirkel. Noen bedre tilbakmelding kunne ikke vi ønsket oss.

Å ha et høyt utdanningsnivå i barnehagen betyr blant annet voksne som har mer trening i å reflektere over egne handlinger og praksis og det smitter over på alle som jobber uavhengig av utdanning. Vi ønsker hele tiden å bli bedre, og refleksjon er en viktig oppgave på den veien. Jo mer vi kan jo mer skjønner vi at vi har mye igjen å lære :) Vi er heldige som kan utvikle oss i jobben vår hver dag.

Vi gratulerer alle som i løpet av 2019 og 2020 har blitt barne og ungdomsarbeidere (med laaang erfaring fra barnehage på forhånd)