Sykdom i barnehagen

Når er man egentlig for syk til å være i barnehagen??

 

Mange er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder ved sykdom i barnehagen.

Vi følger folkehelseinstituttets anbefalinger, samt at vi er opptatt av barnets almenntilstand, og om det har en ok form for å være i barnehagen.

Sjekk ut lenken under for mer informasjon:

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/