Vedtekter 2022

Her er vedtektene som ble endret på årsmøtet 2019, endret ifht nytt lovverk 2022