Tusenbeinet

Tusenbeinet er vår 3-6 års avdeling med 24 barn og 4 voksne daglig. I tillegg har vi også en lærling (se bilde der alle ansatte er avbildet)

Hos oss er det mye utforskning av små og store ting - på tur og hjemme i barnehagen.
Vi elsker å leke og bygge sammen eller tegne morsomme tegninger mens vi prater. Under trappa vår er kanskje den aller mest populære lekeplassen. Avdelingen jobber med vennskap, både i leken og som et større tema. Vi deler gruppa i mindre enheter jevnlig. På den måten får ungene mer rom for å kunne bli sett og forstått av oss voksne, det blir mindre støy og man kan finne flere lekekamerater og bli tryggere på seg selv i en mindre gruppe. På den måten ivaretar vi også tilhørighetsfølelsen til barna. Å kjenne at man er en del av et VI er viktig.

De voksne på tusenbeinet jobber etter trygghetssirkelen og er opptatt av å møte barna på en fin måte. Både ved å prøve å se bak deres uttrykk for å forstå, og ved å finne balansen mellom å være voksne som tar ledelsen og voksne som følger barnas ønsker.