Eierstyret

Løkke Barnehage SA er en foreldreeid barnehage. Hvert år velger alle foreldrene et eierstyre som forvalter de oppgavene som må gjøres som eiere av Løkke barnehage. Dette gjelder både drift og personalansvar.

 

I eierstyret for 2022 -2023 sitter:

Lars Hjelseng, leder - Elise Johansen, nestleder/sekretær - Kent Jøran Eide, økonomiansvarlig og Kenneth Torper - Inne & Ute ansvarlig. 

Styrets medlemmer sitter for 2 år av gangen.

 

Ved spørsmål, eller ønsker om saker som skal taes opp i eierstyret; ta kontakt med eierstyrets leder som vil sende mailen videre til rett person.

lars.hjelseng@gmail.com

Eventuelt daglig leder : post@lokkebhg.no