Barnehagens årsplan 21/22

Her er barnehagens årsplan for 21/22

Her kan du lese om hva vi har fokus på i vår barnehage - hva som skjer på ulike tidspunkt, og hva vi tenker om faget vårt. 

På en digital drøfting med SU 20.09.21 fikk vi godkjenning til å justere på innholdet, da vi har fått tilbud om å være med på et opplegg ifht helsefremmende barnehager med kommunen og STYD.
Språkløyper vil derfor utsettes til senere, og vi vil fortsatt jobbe med språk, men ha hovedfokuset på lek og barnas psykisk helsefremmende lekemiljø.

Årsplan 21 22 endelig