Visjon

Alle skal oppleve at de er verdifulle, og ha det godt i barnehagen.