Satsningsområde

Vi har leken som hovedfokus, og mottoet vårt har i flere år vært "Lek er næring til all læring." Dette barnehageåret har vi sett spesielt på Vennskap i leken.