Satsningsområde

Vi har leken i sentrum, og mottoet vårt har i flere år vært "Lek er næring til all læring." Vi skal dette året jobbe med temaet "Med leken som kompass" - et opplegg om hvordan skape et helsefremmende lekemiljø i samarbeid med STYD.