Satsningsområde

Vi har leken i sentrum, og mottoet vårt har i flere år vært "Lek er næring til all læring." Dette barnehageåret har vi også valgt å trekke inn SPRÅK mer aktivt i satsningen, og har Språkhverdag som fokus. Vi benytter oss av et verktøy som heter "Språkløyper" fra Universitet i Stavanger for faglig påfyll.