Sykdom i barnehagen

Når er man egentlig for syk til å være i barnehagen??

 Mange er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder ved sykdom i barnehagen.

Vi følger folkehelseinstituttets anbefalinger, samt at vi er opptatt av barnets almenntilstand, og om det har en ok form for å være i barnehagen.

Sjekk ut lenken under for mer informasjon:

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

KORONARESTRIKSJONER

Nå i denne spesielle tiden med koronaviruset som herjer, er det egne retningslinjer ifht barn og voksne med tegn på luftveisinfeksjon. Disse skal ikke være i barnehagen. Unntaket er dersom du har påvist allergi som gir de samme symptomene - ta kontakt med personalet. Legger ved veilederen for smittevern her så dere kan lese om de innskjerpede rutinene. Se side 3-6.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/