Sykdom i barnehagen

Når er man egentlig for syk til å være i barnehagen??

 Mange er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder ved sykdom i barnehagen.

Vi følger folkehelseinstituttets anbefalinger, samt at vi er opptatt av barnets almenntilstand, og om det har en ok form for å være i barnehagen.

Sjekk ut lenken under for mer informasjon:
https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/?fbclid=IwAR12Xq8-7VsMTbliAdtCZZ2cNkdGdEG0_EoGZKRgsyeKx9-RxbTohWmon-8

 

KORONARESTRIKSJONER

Nå som samfunnet har åpnet opp igjen etter koronarestriksjonene, er det fortsatt noen regler og anbefalinger som gjelder. Her kan dere lese om dem: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/korona--normal-hverdag-med-okt-beredskap/