PLANDAGER 2023- 24

Plandager dette året er: 14. og 15. august 17. november 02. januar 10. mai

Plandagene fylles med faglig innhold og fokus på personlig utvikling som igjen skal komme barna til gode.