PLANDAGER 2020-2021

Vi har 5 plandager i året. Disse dagene jobber vi med å oppdatere oss faglig. En dag er sammen med hele kommunen. Barnehagen holder stengt disse dagene. 14. august 13. november 04. januar 14. mai 16 og 17. august

Plandagene fylles med faglig innhold og fokus på personlig utvikling som igjen skal komme barna til gode.