Personalet

Vi har et lekent personale som gir av seg selv i møtet med barna og hverandre så alle skal oppleve at de er verdifulle.

Vår visjon er at alle skal oppleve at de er verdifulle og ha det godt i barnehagen. Hva vi legger i det, kan dere lese mer om i vår årsplan som også ligger på denne siden.