Nyhetsarkiv

 • Barne og ungdomsarbeidere

  Vi er stolte over å ha en høy andel barne og ungdomsarbeidere blant våre ansatte.

 • Innvielse av grillhytta vår

  Vi var heldige og fikk 70 000 kr fra sparebankstiftelsen til vennskapshuske og grillhytte, og styret kunne litt overrasket begynne en omfattende prosess med en noe annerledes dugnad - for denne grillhytta er det foreldrene som har satt opp!

 • Barnehagens årsplan 20-21

  Her er årsplanen til Løkke barnehage

 • Barnehagens Koronainformasjon

  Her er diverse informasjon ifht Koronasituasjonen og hvordan vi i Løkke løser dette.

 • Vedtekter 2019

  Her er vedtektene som ble endret på årsmøtet 2019

 • Sykdom i barnehagen

  Når er man egentlig for syk til å være i barnehagen??

 • Årsmøte i Løkke Barnehage

  Tirsdag 13. mars var det årsmøte i barnehagen. 31 av 38 barn var representert.
  Vi gikk gjennom årsberetning, regnskap og budsjett, samt redegjorde for andre prosesser styret har vært delaktige i gjennom 2017.
  Referat sendes senere.

 • Satsningsområde

  Vi har leken i sentrum, og mottoet vårt har i flere år vært
  "Lek er næring til all læring."

  Dette barnehageåret har vi også valgt å trekke inn SPRÅK mer aktivt i satsningen, og har Språkhverdag som fokus. Vi benytter oss av et verktøy som heter "Språkløyper" fra Universitet i Stavanger for faglig påfyll.

 • Velkommen til Løkke Barnehage

  Løkke Barnehage er en foreldreeid barnehage. Barnehagen ligger landlig til på utsiden av Skjeberg sentrum. Vi har et flott turområde med et variert plante- og dyreliv. Nærområde for øvrig består av jordbruksområder.Barnehagen har to avdelinger. Tusenbeinet har 24 barn i alderen 3-6 år og Marihøna har 15 barn i alderen 0-3 år.

 • Visjon

  Alle skal oppleve at de er verdifulle, og ha det godt i barnehagen.