Nyhetsarkiv

 • Årsplan 2023-24

  Velkommen til Løkke barnehage - en trygg og god barnehage som ligger i et nærmiljø preget av skog og natur.

 • Barnehagens årsplan 2022-2023

 • Barnas Verneombud

  Vi i Løkke er med i et pilotprosjekt kalt "Barnas verneombud".
  Dette prosjektet varer over 3 år, og vi er nå halvveis.

 • Sykdom i barnehagen

  Når er man egentlig for syk til å være i barnehagen??

 • Barnehagens årsplan 21/22

  Her er barnehagens årsplan for 21/22

 • Vedtekter 2022

  Her er vedtektene som ble endret på årsmøtet 2019, endret ifht nytt lovverk 2022

 • Velkommen til Løkke Barnehage

  Løkke Barnehage er en foreldreeid barnehage. Barnehagen ligger landlig til på utsiden av Skjeberg sentrum. Vi har et flott turområde med et variert plante- og dyreliv. Nærområde for øvrig består av jordbruksområder.Barnehagen har to avdelinger. Tusenbeinet har 24 barn i alderen 3-6 år og Marihøna har 15 barn i alderen 0-3 år.

 • Satsningsområde

  Vi har leken i sentrum, og mottoet vårt har i flere år vært
  "Lek er næring til all læring."

  Vi skal dette året jobbe med temaet "Med leken som kompass" - et opplegg om hvordan skape et helsefremmende lekemiljø i samarbeid med STYD.

 • Visjon

  Alle skal oppleve at de er verdifulle, og ha det godt i barnehagen.